Logo werkgroep Aardig BeheerWerkgroep 'Aardig Beheer' en Monsanto Tribunaal

activiteiten in oktober in Den Haag

Hieronder een deel van een email, die Hans van Willenswaard namens de werkgroep rondstuurde. Het betreft activiteiten, die inhoudelijke en praktisch duidelijk ook tot het terrein van de Permacultuur behoren.
De Werkgroep Aardigbeheer wil bijdragen aan het vormgeven van een holistische benadering van milieu-recht en milieu-ethiek.

De werkgroep richt zich vooral op vraagstukken rond humanisering van landbouw- en voedselsystemen, landschapsbeheer, landeigendom en de vrije uitwisseling van zaden. Het doel is samenwerking te bevorderen tussen bewustmakende en daadwerkelijk innoverende initiatieven: plaatselijk, regionaal en mondiaal.

"Beste vrienden van de ‘werkgroep Aardig Beheer’ en belangstellenden milieu-recht,

Hier volgen een aantal berichten over activiteiten in oktober in Den Haag. Op dit moment is het JUST PEACE Festival in volle gang.

De programmas van het Monsanto Tribunaal in het ISS, Kortenaerkade (15 – 16 oktober) en, parallel, de Peoples’ Assembly, Bazar of Ideas, Hoefkade 9, (14 – 16 oktober) zijn nu bijna volledig bekend (website). Het tribunaal wordt voorgezeten door 5 rechters van 5 continenten en er zullen 30 getuigen worden gehoord. Via de website is ook nog registratie mogelijk:

http://nl.monsantotribunal.org/program

De theater- en bewegingsvoorstelling van Monzado door de jongeren theater groep ZAAI (initiatief Marieke Vingerhoets en Jansje Flüge; tekst van theatermaakster Maureen Klijn) vindt plaats op:

  • Vrijdagavond 14 oktober 20.00 uur in het kader van de Peoples’ Assembly (fragmenten in het Engels)
     
  • Zondagavond 16 oktober 19.30 – 20.30 (kaartverkoop begint 19.00 uur) volledige nederlandse voorstelling in De Zalen, Riouwstraat 1, Den Haag

Kaarten van € 10,-- (studenten/jongeren € 5,--) voor zondagavond in De Zalen kunnen worden gereserveerd via: kaartenmonzado@outlook.com of: https://monzado.wordpress.com/kaarten-bestellen/  Doe het nu. Geef deze informatie ook door en neem vrienden mee zodat we op een volle zaal kunnen rekenen! Ook zijn kaarten verkrijgbaar aan de zaal.

Bijdragen aan dit unieke evenement zijn nog steeds hard nodig en dus zeer welkom. Stort nú een flink bedrag op NL20 TRIO 0212 3449 00 tnv STF Mens en Maatschappij (stichting met ANBI status) onder vermelding van ZAAI. Voor meer informatie zie de attachment CROWDFUNDING. Stuur de attachment door aan vrienden en kennissen!! Heel hartelijk dank voor de bijdragen die we al mochten ontvangen.

Voorafgaand aan de voorstelling op zondag 16 oktober is er een open bijeenkomst van de werkgroep Aardig Beheer van 15.30 – 17.30 (inloop met koffie/thee 15.00 uur).

De doelstelling (voorlopig) van de werkgroep is: het bijdragen aan de vormgeving van een holistische benadering van milieu-recht en milieu-ethiek.

Wij richten ons vooral op vraagstukken rond humanisering van landbouw- en voedselsystemen, landschapsbeheer en -herstel, verantwoordelijkheid voor schade aan mens en milieu, landeigendom en -voogdij als voorwaarde voor gezonde landbouw, en rechtsbescherming voor de vrije uitwisseling van zaden.

Wij willen graag zoveel mogelijk pioniers met verschillende achtergrond bij het realiseren van ons doel betrekken. Daarom welkom op deze zondagmiddag en avond!

Hans en Anselma zullen het gesprek leiden.

Een maaltijd van de Meisjes van Spijs is beschikbaar voor € 15,-- maar alleen op bestelling via Anselma anselma.remmers@planet.nl  Vrijwilligers kunnen zich ook melden bij Anselma.

Op de agenda staat onder meer:

  • Briefing over onze deelname aan het Monsanto Tribunaal en Peoples’ Assembly; en de duiding daarvan. Uitwisselingen over de periode maart - oktober 2016. [O.a. publicatie van The Wellbeing Society. A Radical Middle Path to Global Transformation.]
  • Nieuwe eigenaar van gebouw Riouwstraat 1: de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) (onder voorbehoud).
    • Hoewel onze werkgroep geen formele relatie heeft met De Zalen en de nieuwe eigenaar (we hebben gekozen voor inter-culturele diversiteit en samenwerking tussen onafhankelijke personen en organisaties) komen er waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden in het verschiet. Veel zal afhangen van hoe de AViN de toekomst van ‘het culturele centrum’ ziet. Ik heb hierover – ter discussie – een persoonlijke brief gestuurd aan het bestuur van de AViN en alvast aan enkele leden van de werkgroep (attachment).   
  • Toekomstbeeld van de ontwikkeling van de werkgroep Aardig Beheer en het jongeren theater initiatief ZAAI in de nieuwe context.
  • Practische afspraken over het vervolg.

Hartelijke groet aan allen en wij hopen tot spoedig ziens,

Namens de werkgroep,

Hans van Willenswaard en Anselma Remmers"