Permacultuur en Corona

Onze cursussen en opleidingen:

Omdat het nog onzeker is hoe lang en hoe ver beperkende maatregelen van kracht zijn en we het (juist in deze tijd) belangrijk vinden om door te gaan kijken we naar mogelijkheden om (een deel van) het cursusaanbod online aan te bieden in de vorm van o.a. livestreaming. We maken daarbij gebruik van WebEx, een veilige toepassing voor videoconferencing en webinars. Docent en deelnemers kunnen met elkaar communiceren, foto's, tekeningen en presentaties uitwisselen.
We willen op deze interactieve manier de geplande cursusdagen zoveel mogelijk aanhouden. Misschien moeten we wel wat schuiven in de opbouw van de cursussen en opleidingen.

Een forum zal de cursisten ondersteunen met vraag en antwoord en extra, ondersteunende informatie.

Omgaan met het verschijnsel coronavirus

In 'The Truth about COVID-19', dat ik als Blog op deze website heb opgenomen (zie hier), beschrijft de Canadese permacultuurdocent William Horvath wat hij ziet als de werkelijke oorzaak van de uitbraak van het coronavirus. Of liever gezegd de condities die wij als mens gecreëerd hebben en die de kans op het vrijkomen van zo'n virus vergroten. Ik ga proberen om binnenkort ook een vertaalde versie op de site te zetten.
Een citaat uit het artikel:
"It may have started with a bat in a cave, and then, after passing through a pangolin, infected the first human, but it’s human activity that has set it loose.
We humans don’t think much of a natural world except as a resource to utilize for our own ends.
We invade and destroy the forests that are home to so many species of animals and plants. We cut the trees, kill off the animals, hunt them for sport, or imprison them and sell them in wildlife markets. We disrupt whole ecosystems and shake the balance between microbes and their natural hosts.
As we do all of this, we let loose so many unknown viruses. After they lose their natural environment and natural hosts, those viruses have nowhere to go except to their new host - the humans."

William gaat verder en geeft een visie op hoe wij met onze permacultuurprojecten (achtertuintjes, buurttuinen, tuiderijen, voedselbosjes en -bossen) waarin we de natuur respecteren en integreren, kunnen werken aan herstel. Steeds meer kleine stukjes en stukken, aan elkaar geregen door korte afstanden, kunnen voor herstel zorgen. Herstel van de Aarde, van bodem, planten, dieren en mensen: een gezonde habitat voor gezonde mensen.
Dat is wat we met onze inspanning wilden en willen bereiken. Dat is waar we ons blijvend voor inzetten.

Permaculture as usual.
Dat betekent ook dat we zoveel mogelijk van de geplande activiteiten laten doorgaan.
We nemen daar zoveel mogelijk de richtlijnen van RIVM over (denken aan hygiëne, afstand houden) en we zijn -en dat is een belangrijke aanbeveling- ook zoveel mogelijk buiten in de natuur.
Dus als je naar ons toe komt: kleed je erop.

Een paar tips die ik uit de circuits van de natuurlijke en additieve geneeswijzen haalde:
- verhoog / versterk je weerstand
  * door gezonde voeding
  * door voldoende slaap
  * door stress te vermijden
  * door veel bewegen (wandelen, dansen, sporten)
  * door contact te maken met de natuur
- laat angst niet toe of laat het zoveel mogelijk los
- volg een permacultuurcursus

Menno Swaak