Nieuwe Permacultuurtuin: Bloeituin Beijersveld

woensdag 10 juli 19.00-21.00 uur

Langs de De La Reyweg in Den Haag, dicht bij scholen ligt tussen een recent opnieuw aangelegd sportveld, speelterreinen en een verzorgingstehuis een stukje tuin van 300 m2 met de bestemming permacultuurtuin of -meer specifiek- een permacultuur bloeituin. Dit naar een concept van een van onze studenten.

Buurtbewoners kunnen betrokken zijn bij de aanleg en het onderhoud, de kinderen van de scholen kunnen er leren en ervaren en de bewoners van het verzorgingshuis kunnen genieten van de groei en de bloei, de geuren en de kleuren.
Woon je in de buurt en heb je belangstelling neem dan even contact met me op: menno@permacultuur.nu.
De komende weken gaan we verder met de voorbereidingen en dan kunnen we al snel daarna beginnen met beplanting en inzaaien.

Om het werken en het verblijf in de tuin wat makkelijker te maken komt er een tuingereedschappenkist en een zitbank en bij de ingang komt een informatiebord.

Het bestaande ontwerp wordt aangepast. In plaats van een (kwetsbare) pluktuin wordt het een 'bloei'tuin. Daarnaast heeft observatie van het stuk geleerd dat het belangrijk is om water in de tuin te integreren. Dat doen we door bv een vijver aan te leggen.
Grofweg zal de tuin uit drie delen bestaan:

 • bedden met eetbare planten of bloemen
  deze kunnen onderhouden worden door buurtbewoners en/of de kinderen van de nabijgelegen scholen.
 • een deel wordt ingezaaid met bloemen en andere bodem-verbeterende planten
  goed voor de bodem, goed voor de bijen en ook een fleurig gezicht
 • een deel wordt ingericht voor 'wilde' natuur
  met het doel biodiversiteit voor de tuin zelf te bevorderen maar ook voor een wijdere omgeving

Wil je meedoen? Dan zijn er hier een aantal klussen voor de komende weken:

 • transport vijver vanuit Delft (is een busje voor nodig)
 • schuren en schilderen van het tuinbankje
 • schuren en in de olie zetten van de bevestigingsbalken voor kist, bank en infobord.
 • plaatsen van de bank, kist en bord

Binnenkort organiseren we een bijeenkomst voor kennismaking, uitleg e.d. Een tweede volgt dan om het ontwerp aan te passen en verfijnen.
Mail me op menno@permacultuur.nu als je mee wilt doen of meer wilt weten.