Overzicht van komende cursussen en workshops

Een handvol mestpieren Zelf Composteren: composthoop, compostvat en wormcompostbak

zaterdag 4 november

workshop met Menno Swaak

Het Nieuwe Goud wordt het wel genoemd: het 'afval' uit onze tuinen en keukens. Waarom zou je elke dag je keukenresten afvoeren en elk jaar je tuinresten om dan elk jaar weer nieuwe compost aan te voeren. Zorg voor een kringloop dicht bij huis en creëer hoogwaardige compost.
Daarmee kan je de bodem van je (moes)tuin, balkonbakken en kamerplanten verrijken.

Permacultuurtuin ontwerpExtra Permacultuur Jaaropleiding 2023-2024

12 zondagen vanaf 12 november 

met Taco Blom

We merken dat de belangstelling voor Permacultuur toeneemt. Dat zal zeker ook minstens voor een deel te maken met de veranderende situatie in de wereld en de daarop aansluitend verlangen naar een meer natuurlijke en toekomstbestendige situatie.

Gezonde voeding van een gezonde bodem, behoud van biodiversiteit, verantwoord grondstoffen-, water- en bodemgebruik, schoner milieu, schonere lucht(!), sociale cohesie, lokale en regionale economie en minder afhankelijk van de woelige politieke en economische stromen... ?

Basiscursus Permacultuur195 plaatje web 3

cursus 3x zondagmiddagen m.i.v. 15 oktober

met Rutger Spoelstra

Permacultuur is een ontwerpfilosofie waarmee je een duurzaam leven kunt ontwerpen, het wordt ook wel omschreven als een dans met de natuur. Tijdens deze cursus maak je kennis met permacultuur. Het is een brede introductie, maar ook praktisch toepasbaar. Je ontwikkelt basiskennis en ecologisch inzicht waarmee je permacultuur toe kan passen in je eigen tuin en je eigen leven. Je leert hoe je kan meewerken met de natuur in plaats van ertegen in.

espalier 03Leibomen en bijzonder fruit

woensdag 29 november

workshop met Taco Blom

Leibomen, als bron voor fruit, als erfafscheiding in plaats van schutting, oplossing voor in kleine ruimtes, 

Bijzonder (klein)fruit diversiteit in oogsttijd, smaak en kwaliteit

Fruit is een hoofdbestanddeel in ons dieet. Zeker als we het vers kunnen eten heeft het veel gezondheidswaarde. Als we ons fruit niet meer van verweg kunnen of willen halen is een divers aanbod wel aan te bevelen. 

Snoeien en stekken van kleinfruitstekken 03

zondag 12 november

workshop met Suzanne Luppens
De nadruk in deze workshop ligt op het snoeien en stekken van kleinfruit zoals aalbessen, bramen en frambozen.
Onderwerpen hierbij zijn o.a. algemene snoeiregels, het beste seizoen om te snoeien en stekken, en specifieke snoeitips per kleinfruitsoort.

Ook zal er kort uitgelegd worden waarom struiken en (fruit)bomen in een permacultuurtuin (bijna) niet gesnoeid worden, en hoe je hier met je plantkeuze op in kunt spelen.
Er is ruimte voor 10 deelnemers per workshop, dus wees er snel bij! Als je een snoeischaar hebt, neem hem dan mee.

Taco verzorg een fruitboomVan Snoeien naar niet meer Snoeien

zaterdag 27 januari

workshop met Taco Blom

Hoe snoei je zodat je kunt stoppen met snoeien.

Het snoeien van onze fruitbomen is niet altijd ideaal. Een fruitboom is op zijn best als die op een natuurlijke wijze kan groeien. Snoeien volgens de boeken leidt meestal tot de noodzaak te blijven snoeien. En je bent ook niet altijd blij met de bijwerkingen.
Met snoeien wordt veel verstoord zoals het hormoonhuishouden van je boom? Hoe herstel je dat?

Permacultuurtuin ontwerpPermacultuur Opleiding online en op locatie

8 woensdagavond online m.i.v. 11 oktober
+ 1x zondag + 3 zaterdagen op locatie

met Taco Blom

We merken dat de belangstelling voor Permacultuur toeneemt en dat er steeds meer land- en tuinbouwprojecten ontstaan waar Permacultuur een belangrijke rol speelt. Dat zal zeker ook minstens voor een deel te maken met de veranderende situatie in de wereld en de daarop aansluitend verlangen naar een meer natuurlijke en toekomstbestendige situatie.

Gezonde voeding van een gezonde bodem, behoud van biodiversiteit, verantwoord grondstoffen-, water- en bodemgebruik, schoner milieu, schonere lucht(!), sociale cohesie, lokale en regionale economie en minder afhankelijk zijn van de woelige politieke en economische stromen zijn essentieel voor onze toekomst.

appeltjes HeerdebergInspiratiedag voor oud-cursisten

uiitgesteld tot najaar
locatie midden Nederland

In de afgelopen 15 jaar hebben vele cursisten de Permacultuur jaaropleiding afgerond. Hieruit zijn vele projecten gestart en misschien ook weer gestopt. Ook zijn er cursisten die wel een project willen beginnen maar dit bv. niet alleen willen doen.
Om deze cursisten bij elkaar te brengen zodat er lokale netwerken kunnen ontstaan en om elkaar te inspireren organiseren we op ?   ???? een Inspiratiedag.

De Toekomst van het Voedsel in Den Haag

uitgesteld

lezing door Menno Swaak

Waar moeten we naar toe en wat moeten we doen om binnen afzienbare tijd (enkele jaren) voedselzekerheid te vestigen in onze regio?
Hoestaat het ervoor en welke organistaie en initietieven zijn er mee bezig?

groene schenk 3Tuinen beschikbaar bij de Groene Schenk!

De Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk bestaat bijna 10 jaar, en is met 4 tuinen waarschijnlijk de kleinste tuinvereniging van Nederland. De tuinen hebben een bijzonder karakter: ze lopen harmonieus in elkaar over, zonder scherpe afscheiding. Dat vereist natuurlijk samenwerking en tolerantie van de leden. Ook naar bezoekers toe geldt dit: een ieder is welkom.

195 plaatje web 34-days Basic Permaculture Course (in English)

postponed

start 4 days course with Rutger Spoelstra

Permaculture is a design philosophy that allows you to design a sustainable life, or even beyond sustainable. It is also described as: “Permaculture is a dance with nature - in which nature leads.”. During this course you will get acquainted with permaculture. It is a broad introduction, but also practically applicable. You will develop basic knowledge and ecological insight with which you can apply permaculture in your own garden and your own life. And you’ll learn how to cooperate with nature instead of working against it.

EntEnten van fruitgewassen en vermeerderen kleinfruit

zondag 18 februari 2024

workshop met Taco Blom

Enten, stekken, afleggen en snoeien. Als je fruit uit je tuin wilt zijn er talloze mogelijkheden. Maar hoe doe je dat? Fruitgewassen tot productiviteit brengen vraagt kennis, inzicht en ervaring. De juiste rassen, de juiste onderstam, de juiste plaatsing, het juiste onderhoud en verzorging! Snoeien, leifruit, enten enz Theorie en praktijk: je maakt je eigen ent om mee te nemen.

treelogic 2Fruitbomen kopen in regio Den Haag

tijdens tuinwerk- en cursusdagen en op afspraak

Naast het advies over de verkrijgbaarheid van goede, biologische vaste planten en moestuinplanten (zie elders) bemiddelen we nu ook bij een aardig aanbod aan fruitbomen. We vinden het belangrijk dat het wat makkelijker wordt om in en om Den Haag om met fruit (en in de toekomst ook noten) onze regionale en lokale voedselkwaliteit en -zekerheid te vergroten.
Inmiddels zijn er zo'n 25 verschillende rassen in voorraad.

LocatieEetbaar park route

Eetbaar Park (Zuiderpark)
Het vindt plaats op Eetbaar Park op het terrein van NME van de Gemeente Den Haag bij de Stadsboerderij.
De ingang deze dag is aan de Vreeswijkstraat achter het benzinestation op nummer 60. Bruggetje over, meteen links en meteen rechts. Dan is er nog een poort en ook die is niet op slot. Je ziet het paviljoen al staan aan je linker hand.
Kijk zo nodig even op de routebeschrijving op de website, ook voor openbaar vervoer info.
De poort is als het goed is van de schuif en kan zo geopend worden. Mocht die op slot zijn bel dan even 06-26130464 dan komen we open doen.

Organisatie:

Permacultuurcentrum Den Haag
06-26130464
www.permacultuur.nu  info@permacultuur.nu

 

Taco Blom taco blom 430

Docent Taco Blom is sinds twaalf jaar docent aan de Permacultuur School Nederland en België. Hij werkte voorheen als boomspecialist, landschapsverzorger en tuinder. Hij was de initiatiefnemer van CSA en permacultuurboerderij Samenland in Alken in België. Hier had hij een voedsel-bosrandtuin van 4ha. Op dit moment zet hij zich in voor een nieuw permacultuurproject in Zuid-Limburg: Landgoed Heerdeberg. Daar ontwikkelt zich een divers Permacultuurproject met lesruimten en tuinderijen met de bedoeling dat het restaurant op het landgoed volledig zelfvoorzienend wordt, zowel voor de groenten, fruit en noten als voor het vlees.

Al veertien jaar is hij docent in de Permacultuur Jaaropleidingen, Voedselbosrand cursussen en talloze specialistische workshops die Permacultuurcentrum Den Haag organiseert.

Bomen voor Den Haag

Gratis bomen voor Haagse bewoners, organisaties, scholen en bedrijven!

Net als vorig jaar geeft de Gemeente Den Haag gratis bomen weg aan bewoners en sommige soorten bedrijven en instellingen.
Ook dit jaar is Duurzaam Den Haag partner bij de verwerkelijking van deze actie.
Waar men vorig jaar nog wat steekjes liet vallen bij zowel het aanbod als bij de begeleidende informatie lijkt het dit jaar beter te gaan.
In het aanbod zit veel eetbaars bijvoorbeeld (en daar zijn we voorstander van) en ook de informatie is completer en accurater.

koolplantjePlanten en fruitbomen kopen in regio Den Haag

tijdens tuinwerk- en cursusdagen

Op dit moment zijn er geen eetbare vaste planten op Eetbaar Park 1 te verkrijgen.
Kom op een van de tuinwerkdagen (zie hier voor de tijden) naar Eetbaar Park 1 (Zuiderpark) voor zaden en bio bloembollen. De kwaliteit is biologisch of biodynamisch.
Nieuw (najaar 2022) is een aanbod van fruitbomen (deels al biologisch) van kwekerij Treelogic. We werken samen aan distributie van de jonge bomen in de Regio Den Haag.

Werken in het ZuiderparkTuindagen - meewerken en leren

Wie de afgelopen tijd af en toe de Eetbaar Park tuinen heeft bezocht, zal het niet ontgaan zijn: de staat van onderhoud op Eetbaar Park II is echt goed en die op Eetbaar Park 1 wordt snel beter. Enthousiaste vrijwilligers met soms veel soms wat minder ervaring zorgen daarvoor.
Wil je graag ook wat extra ervaring opdoen of gewoon goed bezig zijn voor een paar uurtjes (of meer) per week, wees welkom. Bekijk het overzicht met vaste en extra tuinwerkdagen