appeltjes HeerdebergInspiratie- en Netwerkdag voor Permaculturisten

zondag 28 januari in Den Haag (geannuleerd)

In de afgelopen 15 jaar hebben veel cursisten de Permacultuur Jaaropleiding afgerond. Hieruit zijn veel projecten gestart en misschien ook weer gestopt. Enkele projecten kunnen wellicht ondersteuning gebruiken. Ook zijn er cursisten die wel een project willen beginnen maar dit bv. niet alleen willen doen.
Om deze cursisten bij elkaar te brengen zodat er lokale netwerken kunnen ontstaan en om elkaar te inspireren organiseren we op zondag 28 januari deze Inspiratiedag op en bij Eetbaar Park in Den Haag.

Het is bedoeld voor al die cursisten en oud-cursisten van Taco Blom in Halle, Den Haag of op Heerdeberg en voor wie over voldoende permacultuur kennis en ervaring beschikt.

Naast het elkaar ontmoeten en inspireren is er ook o.a. tijd ingeruimd voor:
- Enkele presentaties van inspirerende initiatieven
- De presentatie van een app ter ondersteuning van de te vormen lokale netwerken.
- Introductie van een website met teelttechnische informatie waar ook veel gemaakte fouten behandeld worden.

Op het programma o.a.
- welkom
- enkele korte lezingen en introducties door Taco Blom, Liane Lankreijer, Wouter Veer en Anje Poortman
- Vorming van lokale en regionale netwerken
Liane Lankreijer is deze dag gespreksleider en gastvrouw

 Met bijdragen van (klik op de naam voor meer informatie):

 

Locatie (let op: nu andere locatie)
Dit alles vindt plaats in het leslokaal van NME vlak bij Eetbaar Park in het Zuiderpark in Den Haag en in het paviljoen van Eetbaar Park
Als ingang is aan de Anna Polakweg 7. Dat is een zijstraat van de Vreeswijkstraat.
De dag begint om 10:00 en eindigt rond 17:00 met de mogelijkheid om nog wat na te praten.
De kosten voor deze dag zijn € 20,- en het is toegankelijk voor cursisten en oudcursisten van Permacultuurcentrum Den Haag en Permacultuur School Nederland.

{rsfo rm 3 76}