Een bostuin voorbeeldVoedselbosrand, ook in kleinere tuinen

4x zondag vanaf 18 september (VOL)
een extra cursus begint op 22 oktober >>>

cursus met Taco Blom

Een groot voordeel van tuinen waarin net als in de natuur vooral vaste planten groeien is dat ze op termijn veel minder onderhoud vragen dan tuinen gedomineerd door eenjarigen. Voedsel produceren en biodiversiteit kunnen goed samengaan. In de natuur vind je de meeste biodiversiteit in bosranden en aan oevers. Zo'n bosrand kun je oprekken tot een hele tuin: een stadstuin, een tuinderij of een groter voedselbos met hogere en lagere planten.

Maar ook op kleine schaal zijn de uitgangspunten van zo'n voedselbos bruikbaar voor toepassing in en om de stad.

Taco Blom kijkt naar bodemmonstersDeze compacte cursus is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in nieuwe ontwikkelingen en inzichten en meer willen leren over aanleg en ontwerp van bostuinen of voedselbossen: tuinen van allerlei formaat gebaseerd op de bosrand, en over eetbare vaste planten. Dat geldt ook voor mensen die een opfrisser van hun permacultuurkennis kunnen gebruiken. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die nog geen permacultuur-opleiding hebben gevolgd. Mensen die de combinatie zoeken van biodiversiteit en voedselproductie in een mooie tuin die leeft.

De cursus bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Je leert hoe je een succesvolle bostuin ontwerpt. Met de vaardigheden uit deze training kun je voor jezelf en voor anderen een eetbare bostuin opzetten. De principes en praktijk uit deze cursus kunnen worden toegepast in stadstuinen, parken, tuinderijen, die zo worden ontworpen dat het een natuurlijke, veerkrachtige tuin is met voedselproductie en biodiversiteit.
Aan bod komt ook hoe je in of naast je tuin plek creëert voor een moestuin met eenjarige planten.

Aan bod komt:

  • Ontwerpprincipes: het ontwerpen van je eigen tuin. Aan het eind van de cursus heb je een compleet ontwerp.
  • Grondbehandeling: de bodem geschikt maken voor dit soort gebruik: andere manier van met de bodem omgaan, anders composteren, mulchen.
  • vaste planten, die het goed doen in ons klimaat en die echt enige productie kunnen leveren
  • Bosrand ecologie, Wilde planten, Plantengildes, Beplantingsplan

Taco Blom
Is Permacultuur ontwerper maar ook leraar. Hij adviseert en legt Permacultuur tuinen aan in binnen en buitenland. Hij is van kinds af aan opgegroeid met bomen, struiken en kruiden en werkt er al meer dan 25 jaar beroepsmatig mee. Dit deed hij in zowel de gangbare land- en tuinbouw als in de biologische en de laatste 12 jaar in Permacultuur. Permacultuur is voor Taco een logische stap verder; Nog meer samenwerken met de natuur, en zo een eetbaar landschap creëren.
Hij is docent van diverse permacultuur jaaropleidingen en runt Samenland, dat eerst gevestigd was op een 4ha grote tuin in België en in november 2019 verhuisd is naar landgoed Heerdeberg in Cadier en Keer in Zuid-Limburg). Het is een proeftuin voor Permacultuur waar landbouw en natuur hand in hand gaan. Dit doen we door een eetbare bosrand te creëren (climax fase in permacultuur waar je voedsel kunt verbouwen) en door een chaos situatie te laten bestaan (pioniers fase) waar we groenten kweken.