Vorken en Rieken omhoog voor Diversiteit!

We staan op een kruispunt voor de toekomst van onze zaden en ons voedsel: de EU onderhandelt momenteel over nieuwe regels voor de zadenmarkt.

De huidige regels, geïntroduceerd in de jaren zestig, bevorderen zaden die zijn ontwikkeld voor de industriële landbouw.

Zaden die samen met schadelijke pesticiden en kunstmest verkocht kunnen worden en in een landbouwsysteem met monoculturen passen.

De agro-industrie dringt erop aan dat de regels nog verder worden aangescherpt om zowel het zaad- als voedselsysteem nog uniformer te maken. Wat we nodig hebben is precies het tegenovergestelde. We dringen aan op een zadenwet die ons recht op gezond, divers en smakelijk voedsel veiligstelt, door de (genetische) diversiteit op de akkers en in moestuinen te bevorderen en de rechten van boeren te respecteren.

Teken onze petitie en roep de EU-besluitvormers op om niet te zwichten voor de druk van de agro-industrie, maar om de diversiteit aan gewassen te beschermen en te bevorderen!

Teken de petitie en laat uw stem klinken in de EU!

 Naar petitie-formulier..

Het nieuwe voorstel van de EU-zadenwet, in juli 2023 gepubliceerd door de Europese Commissie, is een ernstige bedreiging voor de vrije uitwisseling van zaden en heropleving van de diversiteit van onze gewassen. Verder negeert deze zadenwet het recht van boeren om hun eigen zaden te oogsten, te gebruiken, uit te wisselen en te verkopen, zoals vastgelegd in het internationaal recht. Dit is onaanvaardbaar!

Wij roepen het Europees Parlement en de ministers van Landbouw op om het EU-zadenwetsvoorstel te herzien. Wij dringen aan op een wetgeving die vrije uitwisseling van zaden mogelijk maakt, de biodiversiteit vergroot, de rechten van boeren respecteert en de basis legt voor een écht duurzaam, veerkrachtig en divers landbouw- en voedselsysteem:

 • Het behoud en het duurzaam gebruik van lokaal aangepaste gewasdiversiteit is de hoogste prioriteit.
 • Het mensenrecht van boeren en tuinders om hun eigen zaden te oogsten, gebruiken, ruilen en verkopen moet volledig worden geïmplementeerd.
 • De handel van heterogene en lokaal aangepaste variëteiten door regionale zaadproducenten moet worden bevorderd.
 • Nieuwe, goedgekeurde rassen mogen niet afhankelijk zijn van pesticiden of kunstmest.

We hebben 50.000 handtekeningen nodig.

De petitie wordt ondersteund door:

 • ARCHE NOAH (AT)
 • ASEED – Action for Solidarity Environment Equality and Diversity (NL)
 • BioForum (BE)
 • Boerenforum (BE)
 • ProSpecieRara Deutschland (DE)
 • Rete Semi Rurali (IT)
 • Velt (BE)
 • Vitale Rassen (BE)
 • Voedsel Anders (BE)