Buurt (worm)compost-projecten starten

begeleiding en ondersteuning

Het zelf composteren van tuin- en keukenafval heeft veel voordelen:

  • kostbare voeding voor de bodem gaat niet veloren
  • door dicht bij huis/tuin te composteren beperk je vervoer
  • je hebt controle over het proces en het resultaat

Het gezamenlijk composteren biedt nog wat meer:

  • meer volume: beter resultaat
  • gedeelde aandacht en verantwoordelijkheid (plezierig in bv vakantietijd)
  • gedeelde kennis, ervaring en inzichten
  • contacten met betrokkenen
  • kans opuitwissleing ook op andere terreinen,
    zoals kiemgoed, zaden e.d.

Compost en Wormencompost

Een composthoop leent zich over het algemeen alleen voor tuinafval. Dat heeft onder andere te maken met geur en ongedierte. Door naast een reguliere composthoop of -bak ook wormcompostering toe te passen kunnen we ook keukenafval composteren. Ook betekent het versnelling van (een deel van) het proces en aan het eind van het traject geringer volume maar hoogwaardige kwaliteit.

Het realiseren van een compostproject in vrienden- of collegakring, in buurt of wijk is een uitdaging die helemaal bij deze tijd past. Het kan mensen samenbrengen en bewust maken.
Het is een concrete bijdrage aan de leefbaarheid van de stad en heeft zowel sociale als ecologische en economische aspecten. En dat bovenop de bijdrage aan bodemvruchtbaarheid, wat het eerste doel is.

Begeleiding en ondersteuning

Heb je wensen om een wormencompostbak op te zetten voor eigen huis/tuin situatie dan is er een workshop op maat. Heb je (nog) vage of al wat concrete wens om hiermee met anderen aan de slag te gaan dan is er een vervolgworkshop, die bedoeld is om de mogelijkheden en beperkingen in beeld te krijgen en tot een plannetje van aanpak te komen.
Permacultuurcentrum Den Haag kan helpen om de wens nog een of meer stapjes verder richting verwezenlijking te brengen.
Bel of mail eens met Menno Swaak: 070-3569978 of menno@permacultuur.nu

Kijk in de Agenda voor de twee genoemde workshops.