INHOUD:
Programma overzicht:
opleidingen, cursussen en workshops
Medewerkersbijeenkomst Eetbaar Park
Zaden, planten en planten-database
Permacultuur Winter Conferentie
'Onze' mensen bij BinnensteBuiten
---
Oesterzwam of Shitake ?

Paddenstoelen worden vaak geassocieerd met de herfst? Maar... de blauwplaatstropharia op Eetbaar Park deed het vooral deze zomer goed en de cantharellen plukte ik met ons gezin toch vooral zomers in de bossen. Desondanks in deze nieuwsbrief wat aandacht voor dit kostbare en kostelijke gewas als je het zo mag noemen.
In het dieet van de toekomst, het dieet waarbij we gezond blijven èn dat verantwoord lokaal gekweekt kan worden, voorzie ik een ruime plek voor de eetbare paddenstoel.
Pip Gilmore legt dat goed uit in haar presentatie 'Eetbare paddenstoelen en hun rol in een voedselbos en permacultuurtuin' op woensdagavond 6 november. En vergeet niet: paddenstoelen kweken kan ook dicht bij huis.

Eetbaar Park

Het leuke, soms zelf verassende van regelmatig op Eetbaar Park te zijn is dat met grote regelmaat mensen langs komen, die zelf in of om Den Haag en zelfs veel verder weg een natuurlijke moes- of buurttuin of voedselbos willen beginnen (of er al mee bezig zijn) en wat kennis en inzicht willen opdoen in de toch al 9 jaar oude tuin die Eetbaar Park is.
Er worden veel thema's besproken en van veel kanten verkend. Steeds meer is Eetbaar Park naast een voorbeeldtuin en kenniscentrum en netwerkknooppunt aan het worden.
Dat is verheugend want er is veel aan de hand in de wereld en het is ook wel eens lastig want we komen niet altijd toe aan voldoende onderhoud van de tuin.
Raakt bovenstaande jou eniger mate, steek dan je licht is op bij de Eetbaar Parkbijeenkomst van 2 november. Of -als je dat niet lukt- op een van de Tuinwerkdagen. Of maak een afspraak.

Zaden
Diverse soorten zaden van groenbemesters als Luzerne en Wikke zijn nu in kleinere hoeveelheden (voor kleinere oppervlakten dus) zijn nu bij ons verkrijgbaar.

Planten database en boeken
Ook voor een al wat gevorderde Permie (iemand die zich met Permacultuur bezig houdt) kan plantenkennis lastig zijn. Van de meeste, voor ons nuttige planten is er de PFAF database (online te raadplegen). PFAF staat voor Plants For A Future en het gelijknamige boek zullen we steeds in voorraad proberen te hebben. Daarnaast heeft PFAF en aantal dunne, maar helaas wel dure boeken uitgegeven met een selectie van bv Edible Trees, Edible Perennials, Edible Shrubs. Ook die hebben we nu in voorraad.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een database van de eetbare en ondersteunende planten van Eetbaar Park.

'Onze' mensen in Binnenstebuiten
In volgorde van opkomst: |
Suzanne Monnier, Haagse stadsboerin en oudcursist en voormalig beheerder Eetbaar Park was er te zien en wel op 3 oktober, om te kijken: klik hier
Linder van den Heerik, oud-cursist en ook een tijd een van onze docenten, was er op 29 oktober met zijn vegan-permacultuur-tuinderij in Oirschot, om te kijken: klik hier

Programma's
De programma's lopen over het algemeen goed. De jaaropleidingen en de cursussen zijn goed gevuld tot bijna overvol en voor de workshop geldt dat voor de meeste.
Een enkele workshop hebben we moeten uitstellen omdat we onvoldoende deelnemers hadden. Maar bv de Snoeien workshop is alweer bijna vol.
Hieronder vind je het overzicht voor de komende maanden voor zover bekend.
Ik zie jullie graag verschijnen op 2 november of bij een andere gelegenheid. 

Menno Swaak
Permacultuurcentrum Den Haag / Permacultuur Nu!

Het helpt ons zeer als jullie in je kennissen-, familie- of collega-kring wat ruchtbaarheid aan onze activiteiten wilt geven.
Dat kan bijvoorbeeld door het delen van deze Nieuwsbrief.

.Lees verder of ga direct

Naar de website

AGENDA PERMACULTUURCENTRUM DEN HAAG

za 02 nov bijeenkomst   Vrijwilligers Eetbaar Park
wo 06 nov presentatie   Eetbare Paddenstoelen in voedselbos/permatuin
za 23 nov workshop      Zelf Composteren
zo 24 nov workshop      Van Snoeien naar niet meer Snoeien
za 14 dec cursus          Zelfvoorzienend off-grid
za 25 jan start               Permacultuur Vervolg Jaaropleiding
zo 26 jan workshop       Enten en Vermeerderen van fruit en noten
zo 09 feb workshop       Watermanagement
za 29 feb start cursus   Voedselbosrand, ook in kleinere tuinen
zo 22 mrt workshop       Bijzondere Fruitsoorten
zo 22 mrt start course   4-Days Permaculture Basic Course
zo 29 mrt workshop       Eetbaar Hout: paddenstoelen uit eigen tuin
zo 26 apr workshop      Het Nut van de Luis en de Distel
za 29 mei workshop      Landschap Lezen

Bekijk het op de website

Vrijwilligersbijeenkomst Eetbaar Park

zaterdag 2 november 14.00-17.00u.
Op zaterdag 2 november a.s. organiseert Stichting Eetbaar Park een bijeenkomst voor vrijwilligers en geïnteresseerden op Eetbaar Park I in het Zuiderpark. De Stichting heeft een deels nieuw bestuur, dat graag kennis wil maken met de vrijwilligers die al actief zijn op één van onze tuinen, maar ook met (oud)cursisten en andere geïnteresseerden in de activiteiten van Eetbaar Park die op wat voor manier dan ook hun bijdrage willen leveren aan de activiteiten van Eetbaar Park.
Voel je je op een of andere manier betrokken bij Eetbaar Park... loop gerust even binnen. (via poortje achter benzinestation Vreewsijkstraat)

Aanmelden

Eetbare paddenstoelen en hun rol in een voedselbos en permacultuurtuin

woensdag 6 november
presentatie met Pip Gilmore

Paddenstoelen en Paddenstoelenkweek krijgen in ons aanbod steeds meer de plaats die ze verdienen. De belangrijke rol die schimmels spelen in het bodemleven in onze vaste-planten-tuin en voedselbos wordt steeds meer erkent en het krijgt steeds meer aandacht. Het is nu tijd om ook -letterlijk- de vruchten ervan te plukken: eetbare paddenstoelen. Paddenstoelen passen prima in een verantwoord dieet en zullen in de toekomst wellicht belangrijk worden.

Meer info

Wormencompostbak opzetten

zaterdag 23 november met Menno Swaak
Steeds meer krijgen we in de gaten dat als we onze tuin- en keukenresten afvoeren naar een onbekende bestemming, we kostbare en onmisbare nutriënten kwijtraken. Tegelijk zien we dat steeds meer bodems uitgeput raken. 
We kunnen beter eens gaan kijken hoe weer meer naar zo gesloten mogelijke kringlopen kunnen komen om zo dat goeie goedje te behouden en hergebruiken. In deze workshop kijken we in praktische zin naar wat we zelf dicht bij huis kunnen doen met bv wormcompostbak, composthoop, bokashi-emmer en composttrommel. Met bruikbare tips van hoe en waar compost toe te passen.

Info en aanmelden

Van snoeien naar niet meer snoeien

zondag 24 november met Taco Blom
Hoe snoei je zodat je kunt stoppen met snoeien. Het snoeien van onze fruitbomen is niet altijd ideaal. Een fruitboom is op zijn best als die op een natuurlijke wijze kan groeien. Snoeien volgens de boeken leidt meestal tot de noodzaak te blijven snoeien. En je bent ook niet altijd blij met de bijwerkingen. Met snoeien wordt veel verstoord zoals het hormoonhuishouden van je boom? Hoe herstel je dat?

Info en
                    aanmelden

Zelfvoorzienend off grid

zaterdag 14 december cursusdag Niels Gorisse
Ga je een tiny house bouwen, wil je driekwart van het jaar gratis douchen, ecologisch verantwoord (ver)bouwen aan je huis of in een ecodorp, of meer energieneutraal en klimaatbewuster leven? Dan is deze cursus voor jou. In deze cursus zelfvoorzienend off grid leer je alle basisbegrippen over ecologisch isoleren, zonneboilers, wateropvang, helofytenfilters, composttoiletten, zonnecollectoren en meer. Er worden duurzame manieren besproken voor basisbehoeften warmte, water, toilet, en meer. Plus je leert het waarom en hoe.

Info en aanmelden

Permacultuur Vervolg Jaaropleiding 2020

10 zaterdagen met Taco Blom en Ishi Crosby start 25 januari
Deze jaartraining is een vervolg voor wie al een jaartraining of PDC (Permaultuur Design Course) gevolgd heeft of met vergelijkbaar niveau. Dit vervolgtraject richt zich vooral op de toepassingsmogelijkheden van Permacultuur in, om en voor de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar specifieke situaties in de stad en de vele randinvloeden die kunnen optreden. Ook gaan we dieper in op de sociale, economische en productie-aspecten. Opzet en inhoud is inmiddels iets aangepast, maar ook de noodzaak, de urgente actualiteit, heeft ons aangezet om een en ander aan te scherpen en te verstevigen. Zo zullen we meer kijken naar mogelijkheden, strategieën en verantwoordelijkheden, die komen kijken bij het starten of continueren van permacultuur-projecten

Info en
                    aanmelden

Enten en vermeerderen van fruit- en notengewassen

zondag 26 januari met Taco Blom
Enten, stekken, afleggen en snoeien. Als je fruit uit je tuin wilt zijn er talloze mogelijkheden. Maar hoe doe je dat? Fruitgewassen tot productiviteit brengen vraagt kennis, inzicht en ervaring. De juiste rassen, de juiste onderstam, de juiste plaatsing, het juiste onderhoud en verzorging! Snoeien, leifruit, enten enz Theorie en praktijk: je maakt je eigen ent om mee te nemen.

Info en aanmelden

PERMACULTUUR WINTER CONFERENTIE

31 januari en 1 februari Heerdeberg (L.)
Het werd al opgemerkt dat er, naast het Permacultuur Festival, behoefte is aan meer verdieping in een specifiek thema dat een belangrijke rol speelt in deze tijden. Daarom organiseert de Permacultuur School Nederland in de winter deze conferentie van twee dagen. Het thema van deze bijeenkomst en dat bij veel mensen en projecten een belangrijke rol speelt is het beheer van voedselbossen en daarop volgend de waterhuishouding van de bodem. Zeker van belang met deze droge zomers. Deze conferentie vindt plaats op vrijdag 31 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020 op landgoed Heerdeberg in Cadier en Keer (Zuid Limburg).

Meer info

Watermanagement

zondag 9 februari workshop met Taco Blom
Water is essentieel in je tuin. Goed watermanagement helpt je door natte en droge periodes. Zeker nu we de laatste jaren steeds meer extreme situaties meemaken is dat belangrijk. Hoe gaan we om met het water in en om ons huis, zodat we zoveel mogelijk ervan in ons systeem kunnen houden? Naast de bergings- en bufferingsmogelijkheden kijken we naar (ook kleine) filteringssystemen, swales, vijvers en opslag in de bodem..

Info en aanmelden

Voedselbosrand, ook in kleinere tuinen

start 29 februari
cursus van 4 zaterdagen met Taco Blom

Een groot voordeel van tuinen waarin net als in de natuur vooral vaste planten groeien is dat ze op termijn veel minder onderhoud vragen dan tuinen gedomineerd door eenjarigen. Voedsel produceren en biodiversiteit kunnen goed samengaan. In de natuur vind je de meeste biodiversiteit in bosranden en aan oevers. Zo'n bosrand kun je oprekken tot een hele tuin: een stadstuin, een tuinderij of een groter voedselbos met hogere en lagere planten.

Info en
                    aanmelden

Bijzondere Fruitsoorten

zondag 22 maart workshop met Taco Blom
Als het gaat om het kweken van fruit in de stad, dus ook op kleinere schaal, is er vaak veel meer mogelijk dan we meestal denken. Er zijn best wel veel echt bijzondere fruitsoorten, die het prima kunnen doen in onze stadstuintjes en -parken. En dan gaat het om fruit dat lekker en/of gezond is, een bijdrage levert aan de biodiversiteit, esthetisch waarden heeft voor je tuin en dus je leefomgeving..

Info en aanmelden

4-Days Permaculture Basic Course

Sunday March 22 start course with Ishi Crosby
Looking for some permaculture knowledge in the The Hague area? Thinking about starting your own Permaculture Garden? This four days course gives you a firm introduction into Permaculture Design Principles and a general feeling for the possibilities that Permaculture has to offer as efficient and natural way of producing our food. This course gives you the skills to design your own Permaculture garden and insight in how to start and maintane it.

Info en aanmelden

Eetbaar Hout: paddenstoelen uit eigen tuin

zondag 29 maart workshop met Pip Gilmore
Paddenstoelen en Paddenstoelenkweek zijn in ons aanbod wat onderbelicht. De belangrijke rol die schimmels spelen in het bodemleven in onze vaste-planten-tuin en voedselbos wordt steeds meer erkent en het krijgt steeds meer aandacht. Het is nu tijd om ook -letterlijk- de vruchten ervan te plukken: eetbare paddenstoelen.

Info en aanmelden

Het nut van de luis en de distel

zondag 26 april workshop met Taco Blom
Plantengemeenschappen in relatie tot de bodem. Plagen en ziektes -signalen die door planten worden afgegeven- vertellen ons veel over hoe en waarom onze tuin, het deel met de vaste planten, uit balans is. In deze workshop gaan we diep in op de conditie van de bodem, de planten, de plantenfamilies in de gemeenschappen in je tuin in relatie tot de bodem.

Info en aanmelden

Landschap lezen

zondag 24 mei workshop met Taco Blom
Het landschap kunnen lezen is een belangrijke basis voor een goed ontwerp voor een permacultuurtuin. Aan de orde komt onder andere het natuurlijke landschap; welke planten horen of staan hier. Wat is hun functie in het geheel en waarom staan zij daar. Wat vertellen de planten over de bodem en over de invloeden erop vanuit de omgeving. En wat leren ze ons over het verleden van dat stuk grond en hoe het gebruikt is geweest en waar het naar toe wil.

Info en aanmelden

BIOLOGISCHE PLANTEN KOPEN IN DE REGIO

Vaste eetbare planten en struiken
Het belang, nut en wenselijkheid van vaste eetbare planten in onze omgeving, dus ook in onze tuinen, wordt steeds duidelijker. Het najaar is een goed seizoen om ze in je tuin te zetten. Om je bij je aanschaf op weg te helpen zijn hier drie biologische  leveranciers in onze regio actief: Stadskwekerij Mens en Tuin (Den Haag), Solude's Heerlijke Tuinen (Boskoop), Schouten's Kruiden (Boskoop) en De Groene Cirkel (Oegstgeest).

Meer
                    info en adressen

AGENDA PERMACULTUURCENTRUM DEN HAAG

za 02 nov bijeenkomst   Vrijwilligers Eetbaar Park
wo 06 nov presentatie   Eetbare Paddenstoelen in voedselbos/permatuin
za 23 nov workshop      Zelf Composteren
zo 24 nov workshop      Van Snoeien naar niet meer Snoeien
za 14 dec cursus          Zelfvoorzienend off-grid
za 25 jan start               Permacultuur Vervolg Jaaropleiding
zo 26 jan workshop       Enten en Vermeerderen van fruit en noten
zo 09 feb workshop       Watermanagement
za 29 feb start cursus   Voedselbosrand, ook in kleinere tuinen
zo 22 mrt workshop       Bijzondere Fruitsoorten
zo 22 mrt start course   4-Days Permaculture Basic Course
zo 29 mrt workshop       Eetbaar Hout: paddenstoelen uit eigen tuin
zo 26 apr workshop      Het Nut van de Luis en de Distel
za 29 mei workshop      Landschap Lezen

Bekijk het op de website

PERMACULTUUR BOEKEN COLLECTIE

Permacultuur Tuinieren dichter bij de natuur

Andrew Minkolajski

Lees
                    meer

Bouw je eigen Tiny House

Groots bouwen in het klein
 
Jan-Willem van der Male

Lees meer

Forest Gardening In Practice

Tomas Remiarz

Lees meer

Permacultuurcentrum Den Haag - Permacultuur Nu! - secretariaat: Groot Hertoginnelaan 249,
2517 ET Den Haagp - City - Country
www.permacultuur.nu - www.permacultuurboeken.nl
info@permacultuur.nu

Youtube Facebook Instagram Pinterest

We sturen deze maandelijkse nieuwsbrief aan onze abonnees. Als je deze mails wilt ontvangen klik dan op Subscribe / Aanmelden voor de maandlijkse nieuwsbrief.

©2019 Permacultuur Nu!. All rights reserved / alle rechten voorbehouden.