PC NwsBrf logo 1Moeten we naar Permacultuur 2.0 ?

Gedwongen door de beperking niet in groepen bij elkaar te mogen komen enkele activiteiten moeten uitstellen. We hebben gekeken naar hoe we voor dit probleem een oplossing konden vinden.
Maar ... we gaan door! Kijk verderop maar naar het aanbod.Inhoud:

Ga je eigen voedsel verbouwen

Veranderingen in de programma's

Recente ontwikkelingen

Rachelle's citaat

Inhaaldag

Boek Mirabelle's Forest Garden

De waarheid over het coronavirus

The problem is the solution

Website Permacultuurcentrum Den Haag

Eetbaar Park

AGENDA

24/04 Permacultuur Jaaropleiding 2020-2021 Den Haag
08/05 Permacultuur Jaaropleiding Halle (Gld.)
02/05 Voedselbosrand, ook in kleinere tuinen
03/05 Inhaaldag
09/05 Basiscursus Natuurlijk Moestuinieren
10/05 Het Nut van de Luis en de Distel
16/05 Zelf Composteren
24/05 Landshap lezen
27/05 Permacultuur Jaaropleiding Heerdeberg (L.)
29/05 The Permaculture Garden
18/07 Permacultuurtuin Ontwerpen en Tekenen
25/07 Zelfvoorzienend off grid

Ga je eigen voedsel verbouwen

"Ga je eigen voedsel verbouwen, ga je eigen voedsel verbouwen, ga je eigen voedsel verbouwen..." is een boodschap, die ik oppikte bij permacultuurdocent Taco Blom. En ik begrijp dat het hier gaat om de kwaliteit (onze gezondheid is mede-afhankelijk van onze voeding) en om de kwantiteit (de te verwachten economische recessie kan voedsel weleens schaars maken).
Okee, dat moeten we dan maar gaan doen, toch?
We hebben daarbij een korte termijn en een lange termijn visie nodig. De nadruk de laatste jaren is vooral komen te liggen op de wat langere termijn aanpak: voedselbosranden met zoveel mogelijk eetbare vaste planten, fruit en noten. Dat zal op termijn toch onze belangrijkste bron van voedsel moeten worden, maar op dit moment zijn de meeste vaste blad-, stengel- en bloemgewassen nog niet productief genoeg om op grote schaal waar te maken. We zullen meer ervaring moeten opdoen en soorten en rassen ontwikkelen, die de gewesnte eigenschappen wel hebben. De land-en tuinbouw heeft met de productie van éénjarige daarin een voorsprong.
We hebben daarnaast en laat ik maar zeggen korte termijn planning nodig: hoe kunnen met de productie van die éénjarigen voor de nodige kwantiteit zorgen èn de nodige kwaliteit, zodanig dat we ook nog Moeder Aarde in haar waarde laten en terugbrengen.
Onze moestuin krijgt dus een belangrijke rol voor de nabije toekomst. Voor hoelang is moeilijk te zeggen, want eer zijn nogal wat variabelen waar we mee moeten spelen (of moet ik zeggen die met ons spelen?).
We hebben een heel dynamische, praktijk gerichte permacultuur-aanpak (en dus ook -eductie) en een grote flexibileit in benadering.
De afgelopen maand mochten we voor de cursussen en opleidingen dus niet bij elkaar komen en we hebben naar oplossingen gezocht en  ... die gevonden.
Online les met live-streaming en videoconferencing.
In navolging van veel andere organisaties hebben we de mogelijkheden verkend van online lesgeven. En hebben daar inmiddels de eerste ervaringen in opgedaan. We zullen dus de komende tijd de geplande lessen op die manier door laten gaan tot we weer de vrijheid krijgen fysiek bij elkaar te komen. Zo doen we weinig achterstand op en kunnen deelnemers aan het werk in hun projecten.
We hebben daarbij nog iets ontdekt: de gebruikte instrumenten geven allerlei mogelijkheden om te cursussen te ondersteunen, zoals het uitwisselen van foto's, tekeningen, schema's en presentaties. En ook -en dat zijn we nu aan het invoeren- om tussendoor -ook als de beperkingen voorbij zijn- zo nu en dan elkaar online te ontmoeten voor uitwisseling en het stellen en het beantwoord krijgen van vragen.
Hiermee versterken en verbeden we ons aanbod en helpt het de deelnemer om sneller en/of beter aan de slag te gaan.
Kijk: het probleem is de oplossing!

 

Veranderingen in de programma's.
Door de beperkingen waar we door de huidige pandemie mee te maken hebben, konden we niet anders dan programma's te laten vallen of uitstellen.
Op moment van schrijven is nog niet duidelijke wanneer we weer wel op de 'oude' manier bij elkaar mogen komen, maar het duidelijk dat dat deze maand (april) in ieder geval niet gaat lukken. Maar... we gaan door!
We gaan livestreamen en we gaan cursisten extra ondersteunen met een soort forum en boodschappen- en informatiedienst.
Bij de programma-aankondigingen staat zo duidelijk mogelijk vermeld dat en wanneer dat gebeurt. 
Videoconferencing met WebEx.
Dat is een veelzijdige en veilige tool om online met elkaar aan het werk te gaan. Naast de videobeelden en het geluid kunnen de deelnemers ook ander werk zoals presentaties met elkaar delen en zelfs onderonsjes houden. De mogelijkheden zijn legio en we gaan het nu inzetten om door te kunnen gaan met de cursussen en opleidingen. Maar we zullen het later ook als ondersteunin gebruiken en voor followups e.d.


Recente ontwikkelingen

De permacultuur, die tientalle jaren geleden met Bill Mollisson begon en die ook tientalle jaren verder ontwikkeld en verrijkt is en die je Permacultuur 1.0 zou kunnen noemen, die is misschien toe aan een upgrade. Moeten we niet naar versie 2.0?
De wereld is intussen behoorlijk veranderd en nog volop in snelle verandering. Bodemdegradatie, vermindering biodiversiteit en weersveranderingen laten hun effecten steeds meer gelden. De gevolgen ervan staan op gespannen voet met het heersende geloof: 'economische groei' (een wetenschap kan ik het niet noemen) en het is duidelijk daat we  (dratische) keuzes moeten maken. 

Onmiskenbaar: de belangstelling voor Permacultuur stijgt.... 
Ondertussen... wacht niet af. Ga je groenten verbouwen!

Lees het hele artikel 

 

Citaat gekregen van Rachelle Eerhart:

 

Kinda feeling like the Earth just send us all to our rooms
to think about what we've done
.

 

AGENDA

collagePermacultuur Jaaropleiding 2020-2021

start 24 april, 12 vrijdagen 1x per maand met Taco Blom

Permacultuur (Engels: Permaculture) is een samentrekking van "Permanent agriculture", hetgeen zoveel betekent als "duurzame landbouw". Het is een ontwerpsysteem wat niet alleen betrekking heeft op duurzame landbouw, maar dat men op alle aspecten van het menselijk leven kan toepassen. Centraal staat het samenwerken met de natuur, en het gebruiken van de natuur als voorbeeld en inspiratie om duurzame systemen te ontwerpen.
De eerste lesdag(en) wordt interactief online gegeven met livestreaming.

Lees meer...

collageVoedselbosrand, ook in kleinere tuinen

start 2 mei, cursus 4x zaterdag met Taco Blom

Een groot voordeel van tuinen waarin net als in de natuur vooral vaste planten groeien is dat ze op termijn veel minder onderhoud vragen dan tuinen gedomineerd door eenjarigen. Voedsel produceren en biodiversiteit kunnen goed samengaan. In de natuur vind je de meeste biodiversiteit in bosranden en aan oevers. Zo'n bosrand kun je oprekken tot een hele tuin: een stadstuin, een tuinderij of een groter voedselbos met hogere en lagere planten.
De eerste lesdag(en) wordt zo nodig interactief online gegeven met livestreaming.

Lees meer...

collageInhaaldag

zondag 3 mei met Taco Blom

aanstaande zondag 3 mei organiseren we een inhaaldag met Taco Blom voor wie in een vorige of lopende Jaaropleiding of Voedselbosrand-cursus een dag(deel) gemist heeft of -ook dat mag- iets niet goed begrepen heeft. De besproken/gemiste onderwerpen vind je bij de cursus die volgt of gevolgd heb. Zie website onder 'de cursussen'. Bij je aanmelding even aangeven waar je aandacht voor wilt dan zullen we proberen daar een toegankelijk en begrijpelijk geheel van te maken, zover dat mogelijk is.
Zo nodig wordt deze interactief online gegeven met livestreaming.

Lees meer...

collagePermacultuur Jaaropleiding Halle (Gld.)

start 9 mei, 9 zaterdagen 1x per maand met Taco Blom

Permacultuur School Nederland organiseert deze jaartraining van 9 lesblokken in Halle in de Gelderse Achterhoek. De dagen bestaan uit ongeveer een derde theorie en twee derde praktijk.

Lees meer...

collageBasiscursus Natuurlijk Moestuinieren

start 9 mei, cursus 3 zaterdagen met Rutger Spoelstra

Wil je je tuin, balkon of buurttuin eetbaar maken op een manier die respect heeft voor de natuur? Dan geeft deze cursus je hiervoor de praktische en theoretische basis. De cursus is drie bijeenkomsten in mei en juni. In deze cursus leer je wat permacultuur is en hoe je het kan toepassen in je eigen leefomgeving. Je leert de principes en uitgangspunten en hoe je hier in je eigen huis en tuin mee om kan gaan.
De eerste lesdag(en) wordt zo nodig interactief online gegeven met livestreaming.

Lees meer...

collageHet Nut van de Luis en de Distel

zondag 10 mei workshop met Taco Blom

Plantengemeenschappen in relatie tot de bodem. Plagen en ziektes -signalen die door planten worden afgegeven- vertellen ons veel over hoe en waarom onze tuin, het deel met de vaste planten, uit balans is. In deze workshop gaan we diep in op de conditie van de bodem, de planten, de plantenfamilies in de gemeenschappen in je tuin in relatie tot de bodem.
De workshop wordt zo nodig interactief online gegeven met livestreaming.

Lees meer...

collageZelf Composteren

zaterdag 16 mei workshop met Menno Swaak

composthoop, compostvat en wormcompostbak. Het Nieuwe Goud wordt het wel genoemd: het 'afval' uit onze tuinen en keukens. Waarom zou je elke dag je keukenresten afvoeren en elk jaar je tuinresten om dan elk jaar weer nieuwe compost aan te voeren. Zorg voor een kringloop dicht bij huis en creëer hoogwaardige compost. Daarmee kan je de bodem van je (moes)tuin, balkonbakken en kamerplanten verrijken.
De workshop wordt zo nodig interactief online gegeven met livestreaming.

Lees meer...

collageLandschap lezen

zondag 24 mei workshop met Taco Blom

Het landschap kunnen lezen is een belangrijke basis voor een goed ontwerp voor een permacultuurtuin. Aan de orde komt onder andere het natuurlijke landschap; welke planten horen of staan hier. Wat is hun functie in het geheel en waarom staan zij daar. Wat vertellen de planten over de bodem en over de invloeden erop vanuit de omgeving. En wat leren ze ons over het verleden van dat stuk grond en hoe het gebruikt is geweest en waar het naar toe wil.

Lees meer...

collagePermacultuur Jaaropleiding Heerdeberg (L.)

start 27 mei, 9 woensdagen 1x per maand met Taco Blom

Permacultuur School Nederland organiseert deze jaartraining van 9 lesblokken op het landgoed Heerdeberg in Cadier en Keer in Zuid-Limburg. De dagen bestaan uit ongeveer de helft theorie en de helft praktijk.

Lees meer...

 

collageThe Permaculture Garden

Sunday June 28, workshop in English with Ishi Crosby

Looking for some permaculture knowledge in the The Hague area? Thinking about starting your own Permaculture Garden? This one day workshop gives you a brief introduction into Permaculture Design Principles and a general feeling for the possibilities that Permaculture has to offer as efficient and natural way of producing our food.
Circumstances may be that this workshop will take place online in an interactive way through live streaming.
Lees meer...

 

collagePermacultuurtuin ontwerpen en tekenen

zaterdag 18 juli, workshop met Rutger Spoelstra

Deze workshop is in voorbereiding.
Zie volgende nieuwsbrief of website.

 

 

collageZelfvoorzienend off grid

zaterdag 25 juli, workshops met Niels Gorisse

Ga je een tiny house bouwen, wil je driekwart van het jaar gratis douchen, ecologisch verantwoord (ver)bouwen aan je huis of in een ecodorp, of meer energieneutraal en klimaatbewuster leven? Dan is deze cursus voor jou. In deze cursus zelfvoorzienend off grid leer je alle basisbegrippen over ecologisch isoleren, zonneboilers, wateropvang, helofytenfilters, composttoiletten, zonnecollectoren en meer. Er worden duurzame manieren besproken voor basisbehoeften warmte, water, toilet, en meer. Plus je leert het waarom en hoe.

Lees meer...


 

 

Mirabelle's Forest Garden

Louise van Luijk, een van de eerste studenten van Taco Blom en Ishi Crosby, is inmiddels zo'n twaalf jaar met Permacultuur (en met nog veel meer) bezig. Ze is o.a. mede-verantwoordelijk voor het ontstaan van Pluk! Ze heeft het initiatief genomen dit bekroonde boek in het Nederlands uit te brengen.
Mirabelle's Forest Garden, geschreven door Ina Curic van Imagine Creatively, is een fantastisch boek voor kinderen (en hun ouders) om op speelse wijze te leren over voedselbossen en bovenal  te geloven in hun eigen dromen. Het is full colour en telt meer dan 40 pagina's.
We gaan dat boek natuurlijk ook promoten en verkopen. Om de druk ervan mogelijk te maken heeft Louise een Crowdfunding actie gestart.  Lees meer en doe mee

 


Naast het welbekende boek 'Plants for a future' heeft de organisatie ook een vijftal andere werken uitgebracht: Edible Plants, Edible Shrubs, Edible Perennials, Edible Trees en Woodland Gardening. We hebben ze meestal in voorraad. Zie:  PFAF-boeken


 

De Waarheid over COVID-19

Permacultuurdocent William Horvath heeft zijn visie op het (kunnen) ontstaan van de corona-pandemie een paar weken geleden neergelegd in zijn nieuwsbrief.
Het vertaald en je kunt het lezen: De waarheid over het coronavirus

 

The Problem is the Solution

David Holmgren, een van de grondleggers van Permacultuur, en schrijver van o.a. 'RetroSuburbia: the downshifter’s guide to a resilient future', gaat in zijn laatste nieuwsbrief in op de gevolgen van de coronapandemie:
"Well here we are.
A bit scary, a bit unknown and a lot of excitement...
Hardware stores and nurseries have run out of seeds and potting mix. Every local online forum page is chock full of questions about where to buy chickens, which weeds are edible and how to start a compost from scratch. Doesn't it seem like permaculture is a concept and movement whose time has come???"

Als distributeur van zijn boeken hier in West Europa geven we graag even een link ernaar: Well here we are

 

Eetbaar Park

Het is rustig op Eetbaar Park. Omliggende terreinen, zoals de Heemtuin en de kinderboerderij, zijn afgesloten voor het publiek. Eetbaar Park is nog bereikbaar via het poortje achter het benzinestation aan de Vreeswijkstraat. De vaste Tuinwerkdagen zijn er nog steeds op maandag- en woensdagochtend en vrijdagmiddag. www.eetbaar-park.nl

 

Permacultuurcentrum Den Haag / Permcultuur Nu!
www.permacultuur.nu   info@permacultuur.nu  06-26130464
postadres: Groot Hertoginnelaan 249, 2517  ET Den Haag
bezoekadres (na afspraak): Eetbaar Park, ingang Vreeswijkstraat.

 

De Permacultuur Boeken Collectie
www.permacultuurboeken.nl  -   winkel@permacultuurboeken.nl

 

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden aan belangstellenden en relaties.