Permacultuur Rondleiding Eetbaar Park

donderdagavond 4 juli

rondleiding door Menno Swaak
Permacultuur, een ontwerp- en onderhoudsmethode waarin de natuur leidend is en het doel is op een verantwoorde manier voedsel, grondstoffen en energie te produceren.
Op en rond Eetbaar Park proberen we dat op verschillende manieren en met diverse voorbeelden te laten zien. De meeste daarvan zijn bedoeld voor in de stad dus kleinschalig. .

Deze avond bekijken we wat Permacultuur voor jou en je leefomgeving kan betekenen en hoe het inzetbaar is ook voor bevordering biodiversiteit en klimaatverandering.
De kern van Permacultuur wordt gevormd door eetbare vaste planten, fruit- en notengewassen. Maar omdat ons dieet ook nog steeds voor een groot deel uit éénjarige planten bestaat, besteden we daar ook wat aandacht aan.
We zullen in en om Eetbaar Park laten zien hoe we dat proberen te doen en welke kansen en uitdagingen we daarbij tegen komen.
Ook komen enkele van de Ontwerpprincipes aan bod, zoals die in de tuin verwerkt zijn.

Met z'n explosief toegenomen natuur, waarin een deel van de over de 100 eetbare gewassen en ondersteunende planten deels nog zichtbaar zijn en de vroege voorjaar- en zomergroenten onder de vaste planten, alweer aan het verdwijnen zijn, is de tuin met alle bloei en groei een feestje van biodiversiteit. De uitleg bij de rondleiding houdt rekening met zowel de beginnende als de meer ervaren (moes)tuinier, die over wil gaan naar een tuin waarin meer plaats is voor natuur en een natuurlijk evenwicht. Ook de voedselbosrand krijgt aandacht.

Maak hier kennis met Permacultuur. Ga de drie ethische principes begrijpen en probeer te snappen hoe de ontwerpprincipes u kunnen helpen uw leven en leefomgeving richting en vorm te geven door te samenwerken met de natuur en haar niet bestrijden en ga er de samenhang en verbanden herkennen.

Eetbaar Park
Citaat uit de website van de stichting:
"Eetbaar Park creëert plekken waar mensen concrete en praktische voorbeelden krijgen van een duurzame samenleving waarin de mens wordt gezien als onderdeel van de natuur. Bij Eetbaar Park leer je anders nadenken over en omgaan met thema’s als voeding, energie, (minerale) grondstoffen en ‘afval’. Hierbij is kringloop- en systeemdenken een belangrijk middel en is het creëren van een plezierige en veerkrachtige lokale gemeenschap waarin je dit alles samen doet een belangrijk doel.
Foto van het eerste jaar van Eetbaar ParkDaarnaast is Eetbaar Park een proeftuin om kennis over methoden en technieken binnen de kernthema’s te verbreden en verdiepen. Deelnemers aan de activiteiten leren van elkaar en van experts. De nieuwe kennis vindt haar weg naar workshops, advies en informatie voor het brede publiek. Hierbij staan de overkoepelende principes van voedselkwaliteit, voedselzekerheid en voedselautonomie centraal. Op deze manier wil Eetbaar Park mensen inspireren met kleine stappen de grootse transitie naar een duurzame samenleving in gang te zetten.
Bij alle activiteiten van Eetbaar Park staan de ethische principes van de permacultuur centraal: 'Zorg voor de Aarde, Zorg voor de Mens, Eerlijk Delen'."

Permacultuur en Voedselbossen
Als één van de methoden om voor ons voedsel, energie en grondstoffen te zorgen, is Permacultuur mogelijk de meest natuurlijke en duurzaamste. In onze wereld waarin het steeds duidelijker wordt dat we aan de grenzen van wat de Aarde kan dragen zijn gekomen, is het zeer de moeite waard om de mogelijkheden die Permacultuur biedt -ook in de praktijk- te onderzoeken. Niet in de laatste plaats omdat het recht doet aan de natuur en zorgt voor een groeiende vruchtbaarheid van de bodem. En dat is toch de basis van ons bestaan.
Alle drie de tuinen van Eetbaar Park zijn aan het uitgroeien naar wat tegenwoordig vaak Voedselbossen genoemd wordt. Voedselbosrand-tuinen zouden een betere aanduiding zijn.
Bosranden en open plekken in het bos zijn de meest productieve delen van een bos met de meeste biodiversiteit. En een bos is meestal een zeer stabiel ecosysteem. In onze voedselbosrand zijn beide kwaliteiten bijeengebracht. Dat het vervolgens niet een statisch systeem is maar een dynamisch geheel, dat constant in opbouw en in afbraak is, kunnen we nu juist goed laten zien.

Tuindagen.
Vrijwilligers, mensen die hun tuin-vaardigheden willen onderhouden of verbeteren, kunnen terecht op de volgende tuinen (in vakantietijd mogelijk onderbrekingen):

Rondleidingen met uitleg door Menno Swaak

donderdag  4 juli,  19.45 - 21.45 uur
vrijwillige bijdrage welkom

Organisatie:
Permacultuurcentrum Den Haag i.s.m. Stichting Eetbaar Park
06-26130464
www.permacultuur.nu

Locaties:
Eetbaar Park I (Zuiderpark)
ingang poortje achter benzinestation Vreeswijkstraat 60. Indien op slot bel 06-26130464.
Klik voor routebeschrijving

{rsfo rm 354}