Logo PermacultuurVoedselmoeras en Voedselmoerasbos

najaar 2024
cursus met Taco Blom

Voedsel, vezels, grondstoffen en energie uit onze natte omgeving zoals vijvers, sloten, moeraassen en oevers.
Er zijn zeker tien verschillende inheemse eetbare waterplanten met voedingswaarde voor mens en bijvoorbeeld vee.

Ook kan een waterpartij ook vezels voor textiel of duurzame isolatiemateriaal opleveren. In een moerasachtige omgeving kan je bessen kweken en op oevers ook noten telen. En veel kan op kleine en grotere schaal.
Water wordt een steeds belangrijker thema en voedselmoerassen bieden oplossingen voor enkele problemen die ermee samenhangen.

Aandacht voor condities, aanleg, onderhoud, beplanting en oogsten.

Deze cursus wordt gepland voor het najaar. Meer informatie volgt.